Tõlkimine

  • 400 meeldimist
  • 100 projekti
  • 60 klienti
  • 7 tellimust töös

 

 

ImiD agentuuri pakutavas valikus on kõik traditsioonilised tõlketeenused
(kirjalik ja suuline tõlge, ametlik tõlge) ning tekstide toimetamine ja korrektuur.

 

 

 

 

 

Tõlketeenused

 

 

 

 

Kirjalik tõlketeenus

 

Kirjaliku tõlke arvestuse aluseks on 1 tõlkelehekülg = 1800 tähemärki (koos tühikutega). Hinnaarvestus põhineb üldjuhul lõppteksti ehk tõlgitud teksti mahul. Põhikeeled: inglise, vene, soome, saksa, rootsi, läti, leedu.

 

Suuline tõlge

 

Suulise tõlke liikideks on sünkroontõlge ja järeltõlge. Sünkroontõlke puhul läheb vaja spetsiaalset tõlkeaparatuuri. Soovi korral aitame vajaliku tõlketehnika hankimisel.

 

Ametlik tõlge

 

Teatud juhtudel on vaja tõlgitud dokumentide õigust notariaalselt kinnitada, tõendamaks dokumendi ehtsust ja seaduslikkust. Teise riigi ametiasutustele esitamiseks tuleb dokument legaliseerida või apostillida. Kõike seda saab meie büroost täisteenusena tellida.

 

Korrektuur ja toimetamine

 

Aeg-ajalt on ikka vaja koostada tekste, mis peavad olema eriti kenad ja korrektsed, nii sisult kui vormilt. Teksti toimetamine ei hõlma ainult õigekirja, toimetaja kohendab vajadusel ka teksti ülesehitust, lihvib sõnastust ja lauseehitust.

 

 

 

Soovi korral kujundame, küljendame ja trükime tõlgitud teksti.
Samuti tegeleme filmide vm audiovisuaalse materjali tõlkimise ja subtitreerimisega.

 

 

Soovin hinnapakkumist

 

 

 

 

 

 

Lisateenused

 

 

 

 

Kujundus

 

Kujundus hõlmab lisaks küljendamisele ka muudatusi võrreldes algmaterjaliga: muudame teksti paigutust ja laadi, eemaldame või lisame pilte, skeeme, logosid, kontaktandmeid jne. Kui vaja, kujundame kliendile ka täiesti uue turundusmaterjali.

 

Küljendus

 

Küljendamine annab tõlgitud tekstile samasuguse väljanägemise nagu algtekstil: sama teksti paigutus, pealkirjad, joonised jne.

 

Trükised

 

Pakume ka trükiettevalmistust meil tõlgitud ja kujundatud/küljendatud materjalidele. Vajadusel korraldame Teie eest ka materjalide trükkimise – st meie hooleks jääb kogu tõlke- ja trükiprotsess, Teile antakse lõpptulemusena üle soovitud arv valmistrükiseid.

 

Filmide tõlkimine

 

Teostame filmide ja muude audiovisuaalse materjali (reklaamklipid, koolitusvideod jms) tõlkimist ja subtitreerimist.

 

Audiotõlked

 

Pealelugemine või dubleerimine. Pealelugemine (voice-over) on tõlke või kommentaaride pearääkimine filmile/videole nii, et originaalhääled jäävad vaikselt, aga äratuntavalt taustale. Pealelugejaks on reeglina üks näitleja/diktor.

Võta meiega ühendust

 

Meie koostame Teile personaalse hinnapakkumise